Win-winsituatie voor het nalaten aan goede doelen

700
Leestijd: 2 minuten

Schenkingen en het nalaten van (een deel van uw) vermogen aan goede doelen kan fiscaal voordeel opleveren. Vanzelfsprekend is dit aan allerlei wet- en regelgeving gebonden. Overleg met ons is dan ook verstandig: wij weten er het fijne van.

Aftrekbaarheid
Een ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – hoeft geen erfbelasting af te dragen aan de Belastingdienst, mits de Belastingdienst deze ANBI als zodanig erkent. Giften aan een dergelijke ANBI kunt u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar let op: wet- en regelgeving te over: te veel om hier uiteen te zetten. Laat u vooraf dus goed informeren.

Zelf een goed doel oprichten
U kunt ook zelf een goed doel/ANBI oprichten. Zelfs na uw overlijden, mits u dit in uw testament notarieel laat vastleggen. In uw testament moeten in dat geval ook de statuten van deze ANBI worden vastgelegd en het eerste bestuur. Wil deze ANBI in aanmerking komen voor fiscale vrijstellingen, dan zal de instelling moeten voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Wordt er niet aan deze eisen voldaan, dan krijgt het op uw initiatief opgerichte goede doel te maken met erfbelasting: dat kan lelijk oplopen.

  • Fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot giften en nalaten aan goede doelen is tamelijk gecompliceerd: raadpleeg ons voor een goed advies.
  • Zaken die u in uw testament rechtsgeldig wilt regelen, kunnen alleen per notariële akte.

Wilt u graag meer weten over het oprichten van een ANBI of goed doel? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

 

Heeft u onze Notaris Unie app al?

Dit bericht verscheen eerder op onze Notaris Unie app. Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Download dan snel de Notaris Unie app. De app is verkrijgbaar voor zowel Android als iOS.

Via deze app maakt u snel kennis met de Notaris Unie. Ook kunt u direct een afspraak maken of brochures online bekijken. Natuurlijk blijft u ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunt u gebruik maken van onze acties. Vergeet niet om uw pushberichten aan te zetten, dan weet u zeker dat u niets meer mist!

Downloads:

 

App Store