Mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen

1713
Leestijd: 2 minuten

Vraag:

“Mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen. Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap?” 

Antwoord:

“Het belangrijkste verschil heeft te maken met het bezit. Het geregistreerd partnerschap werkt hierbij hetzelfde als het huwelijk: alle bezit is gezamenlijk, tenzij u hierover afspraken maakt in de vorm van partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden stelt u op bij de notaris. Bij samenwonen is het precies andersom. Het bezit is gescheiden, tenzij u hierover in een samenlevingscontract afspraken maakt.

De regels voor het bezit hebben gevolgen wanneer de relatie stukloopt of wanneer uw partner overlijdt. Als een partner in een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden overlijdt, dan is de helft van alle bezittingen eigendom van de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap. Die wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Als u zonder contract samenwoont en uw partner overlijdt, dan gaat de helft van de bezittingen naar de familie van uw partner. In een samenlevingscontract kunt u echter afspreken welke goederen van u samen zijn en welke van ieder apart. U kunt ook een verblijvingsbeding opnemen. Na uw dood heeft uw partner dan recht op uw helft van de gezamenlijke bezittingen.

Een samenlevingscontract is ook van belang voor andere zaken. Zo bent u voor het erfrecht pas partner als u bij de notaris een wederzijdse zorgverplichting heeft vastgelegd. Dat heeft grote gevolgen voor de vrijstelling van erfbelasting. Daarnaast vragen pensioenverzekeraars een samenlevingscontract als bewijs van partnerschap voordat ze een eventueel partnerpensioen uitkeren.”

 

Mieke en Wouter

 

 

 

 

 

 

Mieke Zunnebeld – Notarieel medewerker

Wouter van der Schaft – Notarieel medewerker

 

Heeft u zelf een vraag?

Wij beantwoorden deze graag voor u. Mail naar: info@notarisunie.nl.