Erfgenaam onbekend

444
Erfgenaam onbekend
Leestijd: < 1 minuut

Na een overlijden van iemand melden de erfgenamen zich meestal vanzelf. Soms loopt het anders: ieder jaar overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Wat gebeurt er dan met het geld en de spullen van de overledene? In zulke gevallen biedt het Rijksvastgoedbedrijf uitkomst.

Op zoek naar de erfgenamen

Als na een overlijden niet direct duidelijk is wie de erfgenamen zijn, dan kunnen wij als notaris een erfgenamenonderzoek uitvoeren. Voor dit onderzoek gaan we door tot aan de 6e graad van bloedverwantschap (achterneven en -nichten). Dat kan een tijdrovende klus zijn, zeker als de overledene geen Nederlander is en de zoektocht tot over de grens reikt. Ook het Rijksvastgoedbedrijf voert deze erfgenamenonderzoeken uit, bijvoorbeeld op verzoek van gemeenten.

Niemand te vinden

Blijkt na onderzoek dat er geen erfgenamen zijn? Of wordt de afwikkeling van de erfenis niet door potentiële erfgenamen of andere particuliere partijen opgepakt? Dan wikkelt het Rijksvastgoedbedrijf deze zogeheten ‘onbeheerde nalatenschap’ af. De Staat heeft namelijk de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en deze – als het om goederen gaat – om te zetten in geld.

20 jaar in de wacht

Met het vrijgekomen geld kunnen schulden, zoals uitvaartkosten die door de gemeente betaald zijn, mogelijk toch nog worden vergoed. Het resterende bedrag wordt vervolgens gestort in de ‘consignatiekas’ van het ministerie van Financiën. Hier wordt het bewaard totdat duidelijk is wie er recht op heeft. Is er na 20 jaar door niemand aanspraak gemaakt op de erfenis, dan vervalt de erfenis aan de Staat.

Heeft u een vraag over een onbeheerde nalatenschap? Neem dan gerust contact met ons op.