Beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen

158
Leestijd: < 1 minuut

Sinds 2010 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen in erfenissen. Ook in 2015 is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen.

Erfgenamen aanvaarden een erfenis beneficiair als ze niet zelf de schulden uit een erfenis willen betalen of doen zelfs helemaal afstand door de hele erfenis te verwerpen. Lucienne van der Geld (juridisch directeur van Netwerk Notarissen) zegt samengevat hierover:

“Het is voor erfgenamen niet altijd meer mogelijk deze keuze te maken. De wet zegt namelijk dat als je je als erfgenaam hebt gedragen, je geen keuze meer kunt maken. Je hebt dan de erfenis zonder voorwaarden geaccepteerd en moet de schulden uit eigen zak betalen als er meer schulden dan bezittingen zijn. Dat kan al zijn doordat je hebt gepind met de pas van de overledene of inboedel op Marktplaats hebt verkocht. Bij een erfenis die er op het eerste gezicht positief uitziet, kunnen er toch schulden zijn. Onzichtbare schulden, ontstaan doordat bijvoorbeeld stiefkinderen van de overledene nog recht hebben op de erfenis van de eerder overleden partner. Ook door de toename van het aantal samengestelde gezinnen, verwachten we een toename van het aantal beneficiaire aanvaardingen. De erfwet is onvoldoende uitgerust voor deze situatie. We zien in de praktijk dat de nabestaanden van de partner die als laatste overlijdt vaak voor verrassingen komen te staan.”

Procentuele toename per jaar van verwerpingen en beneficiaire aanvaardingen

2011 2012 2013 2014 2015
Beneficiair aanvaarden 6,6{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 15,3{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 33,8{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 3,1{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 11,4{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07}
Verwerpen 1,2{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 18,4{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 18,1{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 11,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 8,9{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07}
Overlijden – 1,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 0,1{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 0,1{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 2,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} 3,7{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07}

Bron: steekproef Netwerk Notarissen, monitor ‘schulderfenissen’