Wie zijn erfgenamen?

219
Erfgenamen
Leestijd: < 1 minuut

Als de overledene een testament heeft, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Meestal zijn de erfgenamen de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen.

Geen testament

Als er geen testament is, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in de volgorde:

  1. echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen;
  2. ouders, broers en zussen;
  3. grootouders;
  4. overgrootouders.

Leeft een erfgenaam niet meer?

Als een erfgenaam niet meer leeft, gaat de erfenis naar de kinderen van deze erfgenaam.

Voorbeeld:

Mo en Mirjam zijn getrouwd en hebben twee zoons. Als Mo overlijdt, zijn er drie erfgenamen: Mirjam en beide zoons (groep 1). Zij krijgen ieder 1/3e deel.

Is één van de zoons al overleden? Dan worden de kinderen van deze zoon door plaatsvervulling de erfgenamen. Het 1/3e deel dat hun vader zou krijgen, moeten zij samen verdelen. Heeft hij bijvoorbeeld twee kinderen, dan krijgen zij dus ieder 1/6e deel.

Wel een testament

In een testament is vastgelegd wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij krijgen. Erfgenamen kunnen niet alleen familieleden zijn, maar ook vrienden of een goed doel. Ook kan de overleden persoon in het testament wettelijke erfgenamen hebben onterfd. Onterfde kinderen houden wel recht op hun legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat zij zelf moeten opvragen.

We schreven eerder over hoe je een testament kunt opvragen, dat lees je hier.