Wanneer denk jij na over je testament?

113
Testamentmoment check
Leestijd: 2 minuten

Nadenken over een testament, daar ben je niet dagelijks mee bezig. Toch kan het verstandig zijn om eens na te gaan welke belangrijke zaken er zijn om op te nemen in je testament.

Een testament

In een testament wordt opgenomen wat er met de bezittingen gebeurt na overlijden. Je wijst erfgenamen aan en benoemt wie wat krijgt. Daarnaast kan het ook gaan over toekomstige situaties, bijvoorbeeld als je partner hertrouwt na jouw overlijden.

Je kunt een testament vanaf het zestiende levensjaar opstellen. Dit is alleen mogelijk bij een notaris, een testament dat je zelf hebt opgesteld is in Nederland niet rechtsgeldig.

Verschillende situaties

Het is voor iedereen anders wanneer het een geschikt moment is om naar het testament te kijken en bepalen of het nog bij je past. Bijvoorbeeld als je jaren geleden een testament hebt laten maken, maar er grote veranderingen in je leven hebben plaatsgevonden, kan het een goed moment zijn om aanpassingen te maken in het document. Daarom is er een checklist opgesteld om na te gaan of het nu een goed moment is en wat voor jou belangrijke zaken zijn.

Wilsbekwaam

Om een testament te kunnen maken, moet de persoon in kwestie wilsbekwaam zijn. Dit wil zeggen dat iemand de gevolgen van het testament dat wordt opgesteld, kan begrijpen. Het kan zijn dat iemand tijdelijk wilsonbekwaam is door bijvoorbeeld medicijngebruik of rouw. Als een notaris twijfelt of iemand wilsbekwaam is, kan er een gespecialiseerde arts worden ingeschakeld.

Dementie

Omgaan met iemand die dementie heeft, is niet gemakkelijk. Dit geldt uiteraard voor familie en vrienden, maar ook bij het contact met dienstverleners, zoals bijvoorbeeld notarissen. Als er dementie is geconstateerd, betekent dat niet dat iemand meteen wilsonbekwaam is. Wanneer iemand in het beginstadium van dementie verkeert, kan hij of zij vaak nog goed eigen keuzes maken en deze overzien.

Het kunnen lastige situaties zijn waar je misschien niet snel zelf uitkomt. Maak daarom een afspraak met ons om alles eens goed door te nemen. De ingevulde checklist biedt een uitstekende basis voor een gesprek met onze notaris.