Waarom huwelijkse voorwaarden?

455
Leestijd: 2 minuten

Er kunnen voor u verschillende redenen zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. U kunt dat doen omdat u uw vermogen wilt beschermen voor nu en in de toekomst. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor schuldeisers beperken, omdat vermogen niet in een bedrijfsfaillissement mag vallen. Of omdat er bescherming moet zijn van het vermogen bij een toekomstige scheiding of overlijden. Ook als er sprake is van een tweede huwelijk omdat u de vermogens vaak liever gescheiden wilt houden.

Het beste is om huwelijkse voorwaarden af te sluiten vóór het huwelijk. Na het huwelijk uw huwelijkse voorwaarden wijzigen of alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen is mogelijk, maar ingewikkelder. Als u niets regelt, is er sprake van gemeenschap van goederen. In de huwelijkse voorwaarden kunt u beiden wensen opnemen voor wat betreft de uitsluiting van de inkomens- en vermogensbestanddelen.

De meest voorkomende soorten huwelijkse voorwaarden zijn:

De koude uitsluiting

Koude uitsluiting is aan de orde wanneer er tussen u en uw partner geen enkele gemeenschap van goederen bestaat.

De beperkte gemeenschap

U heeft gemeenschappelijke bezittingen (zoals de inboedel), maar ieder ook een privédeel.

Voorwaarden met een verrekenbeding

De koude uitsluiting (geen deling van de inkomsten) geeft wel heel direct aan dat er scheiding is van inkomen en om hier overheen te komen wordt dat in de regel ondervangen door het toevoegen van een verrekenbeding.

Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Periodiek (jaarlijks) verrekenbeding – Er is sprake van een periodiek verrekenbeding als het beding verplicht tot jaarlijkse verrekening van de gespaarde inkomsten.
  1. Finaal verrekenbeding (einde van het huwelijk door scheiding en/of overlijden) – Als u de verrekening niet periodiek (jaarlijks) maar slechts aan het eind van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden) wilt laten gebeuren, moet er sprake zijn van een finaal verrekenbeding. Dat wil zeggen dat het vermogen aan het einde van het huwelijk afgerekend wordt alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Let op! Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan kan er ook sprake zijn van afgescheiden privévermogen.

Tijdens het huwelijk kunnen er diverse situaties veranderen. Bijvoorbeeld een vermenging van vermogens of een opheffing van de onderneming. Dit kunnen ook redenen zijn om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Wilt u hierover advies? Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.