Vruchtgebruik testament. Wat is dat eigenlijk?

1303
Leestijd: < 1 minuut

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had de bedoeling om enerzijds goederen in de familie te houden maar anderzijds derden gedurende een periode de vruchten ervan te laten genieten.

Over het algemeen wordt een dergelijk recht gevestigd op een onroerende zaak. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. Degene die eigenaar is van een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd.

In Nederland wordt een vruchtgebruik op een onroerende zaak (of ander registergoed) gevestigd door de inschrijving van een notariële akte in de openbare registers. Een speciaal recht van vruchtgebruik is het zakelijk recht van bewoning, dat specifiek geldt voor een woning. Degene die het recht van bewoning heeft mag een onroerende zaak (met zijn gezin) bewonen.

Let op!

Om problemen te voorkomen is het verstandig om alle rechten en plichten van de vruchtgebruiker en van de blote eigenaar vast te leggen. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid rondom kleine en grote herstelwerkzaamheden, de mogelijkheden om de woning te verhuren en in hoeverre er verbouwingen mogen plaatsvinden aan de woning.

Meer weten?

Natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden voor het vastleggen van vruchtgebruik in uw testament. Er zijn twee handige brochures uitgebracht waarin al veel wordt verteld over nalatenschap en de erfenis. En wilt u hierover een afspraak maken? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Brochures: