Actie vereist voor dga met pensioen in eigen beheer

129
Pensioen in eigen beheer
Leestijd: 2 minuten

In een eerder artikel informeerden we over het vervallen van het pensioen in eigen beheer (PEB). Het aangenomen voorstel geldt inmiddels als wetgeving en kent enkele belangrijke deadlines. Ondernemers die thans nog pensioen opbouwen in hun bv moeten dan ook vóór 1 juli in actie komen. Het kan ook zijn dat de opbouw van het pensioen in een eerder stadium is stopgezet, dan is geen actie vereist voor 1 juli.

De uitfasering van het pensioen is een gevolg van de problematiek rondom de pensioenvoorzieningen. De eerdere voordelen werden steeds minder en pensioenopbouw steeds beperkter. Het geleidelijke verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting heeft daarmee te maken. Ook zorgden de dalende rentestanden in de afgelopen jaren voor minder uitkeringsruimte: de dividendklem. De PEB-regeling was hierdoor voor veel dga’s niet (meer) interessant. Goede pensioenopbouw daarentegen blijft ontzettend belangrijk. Het kabinet draagt gelukkig een aantal oplossingen aan voor toekomstig pensioenbeheer, buiten de eigen bv.

Afkopen

De fiscale waarde van de pensioenverplichting kan fiscaal voordelig worden afgekocht. Niet onbelangrijk: hiervoor geldt een korting die de komende drie jaar geleidelijk wordt afgebouwd. Het belastingvoordeel is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} van de fiscale voorziening buiten de belastingheffing. Dit percentage loopt in 2018 af naar 25{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} en in 2019 naar 19,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07}.

Omzetten

Heeft u geen geld over voor het afkopen van het PEB? Dan kan de pensioenvoorziening worden omgezet in een oudedagsverplichting. Op basis van de fiscale waarde wordt de verplichting opgerent tegen een marktrente die het Ministerie van Financiën jaarlijks publiceert. Als dga moet u dan de oudedagsverplichting op de pensioendatum omzetten naar een lijfrente met een looptijd van tenminste 20 jaar.

Behouden

Op basis van een premievrij pensioen kan het eigen beheer worden behouden. Er mag echter niet verder worden opgebouwd. Het opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden, conform de pensioenovereenkomst, worden uitgekeerd. De zogenaamde dividendtoets blijft van toepassing. Als dga mag u dus pas dividend uitkeren als de bv voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen.

Kom vóór 1 juli in actie

Er zijn verschillende subvarianten van deze oplossingen mogelijk. Wel is het altijd belangrijk om afkoop of omzetting te melden bij de Belastingdienst via een speciaal formulier dat nog door de Belastingdienst ter beschikking zal worden gesteld. Eventuele (ex-)partners moeten ook worden meegenomen in de beslissingen. Ook moet één en ander juridisch goed worden afgehandeld.

Kortom; indien er nog opbouw plaatsvindt van het pensioen in eigen beheer, dan moet de zogenaamde ‘pensioenbrief’ of ‘pensioenovereenkomst’ vóór 1 juli a.s. worden aangepast.

Wilt u weten wat wij notarieel kunnen betekenen? Wij lichten het graag toe of neem contact op met uw pensioenadviseur.