Ontwikkelingen in wetsvoorstel mediation

123
Mediation
Leestijd: < 1 minuut

Binnen het notariaat zijn ook notaris-mediators werkzaam. Het notariaat speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van en het oplossen daarvan. Om geschillen te voorkomen, raadpleegt men een notaris. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen.

De notaris als mediator

Voor het geval toch conflicten ontstaan, zoeken partijen vaak de notaris op bij het oplossen daarvan. Met name op het gebied van erfrecht en verdeling in huwelijksgoederenrecht weten partijen de weg naar de notaris te vinden. Ook wanneer ze op deze rechtsgebieden kleine of grote conflicten hebben. De notaris is langs deze weg al vanouds een bemiddelaar met een belangrijke bijdrage aan het rechtsbestel.

Conflicten oplossen bij notaris

Als een notaris een actieve rol heeft gespeeld bij de oplossing van een conflict, worden nog maar weinig zaken voorgelegd aan de rechter. Bij de afwikkeling van nalatenschappen bijvoorbeeld waarbij zich problemen voordoen, bereikt naar schatting minder dan 1 procent van die gevallen de rechter en wordt door het notariaat de rest van de gevallen opgelost. In bijna al die gevallen betreft het een wijze van conflictoplossing die dichtbij mediation ligt.

Wetsvoorstel

In een brief schrijft Dekker dat hij in de eerste helft van 2020 de hoofdlijnen uitwerkt, waarna het wetgevingstraject start. Om de kwaliteit van mediators in Almere en hun diensten te waarborgen, komt er een wettelijk register voor mediators. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) benadrukt dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en mediationzaken. Dekker wil ook een verschoningsrecht voor beëdigd mediators introduceren. Dat zal gaan lijken op het verschoningsrecht dat mediators nu al hebben bij grensoverschrijdende geschillen. Volgens de minister onderstreept dit het belang van vertrouwelijkheid als één van de uitgangspunten van mediation.