Notarissen zetten zich in voor dementievriendelijke samenleving

144
Dementie
Leestijd: 2 minuten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Binnen dit Deltaplan zetten bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, overheid, aanbieders van zorg en welzijn, gemeenten, verzekeraars, onderwijsinstellingen en fondsen zich in voor onderzoek, zorgverbetering en een dementievriendelijke samenleving. Dat is nodig, want dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden. 

Begrip en behulpzaamheid

Nu al leven in Nederland 270.000 mensen met dementie, in 2040 is dit aantal verdubbeld. Daarmee gaat dementie volksziekte nummer 1 worden. Als je de diagnose dementie krijgt, kun je vaak nog prima zelfredzaam zijn en thuis blijven wonen. Begrip voor de gedragsveranderingen van mensen met dementie en behulpzaamheid vanuit de omgeving zijn hierbij belangrijk. Aangezien er elk jaar zo’n 13.000 mensen met dementie bij komen, groeit het belang van een dementievriendelijke samenleving. Daar willen we als notarissen graag aan bijdragen.

Dementie en beslissingen nemen

Als je bij ons komt voor het opstellen van een (levens-)testament of voor het kopen of verkopen van een huis, dan mag dat alleen als je wilsbekwaam bent. Dat wil zeggen dat je de gevolgen van je eigen handelingen en beslissingen kunt begrijpen. Iemand bij wie dementie is gediagnosticeerd, kan zeker in de beginfase nog heel goed zelf keuzes maken en de gevolgen daarvan overzien. Dat vermogen neemt echter wel af. Als notaris zijn wij daarom alert op de verschijningsvormen van dementie. En we adviseren mensen met dementie en hun familie over de mogelijkheden om ook in deze fase de regie over hun leven te behouden, zodat zij op tijd de juiste keuzes kunnen maken. Meer hierover lees je in Financiële beslissingen nemen als je dementie hebt.

Het Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie steunt op drie pijlers: onderzoek, zorgverbetering en een dementievriendelijke samenleving. Als notarissen helpen we mee om de problemen rondom dementie onder de aandacht te brengen en waar mogelijk denken we mee over nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied. Door middel van brede samenwerking willen we Nederlanders handvatten bieden om beter om te gaan met dementie.