Notaris ‘vitaal beroep’ in bepaalde situaties

1217
Ministerie Justitie en Veiligheid
Leestijd: < 1 minuut

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten dat notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet maatschappelijk wenselijk is, valt onder de categorie ‘noodzakelijke overheidsprocessen’.

Publieke functie

De dienstverlening staat nu op de lijst met ‘vitale beroepen’. Denk daarbij aan testamenten en leveringen met een termijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ingestemd met dit dringende verzoek van de KNB, omdat deze specifieke onderdelen van het notarisambt voorzien in een publieke functie en een rol in het maatschappelijk verkeer tussen overheid en burgers. Dit kan onder de huidige omstandigheden niet door een andere private partij of overheidsdienaar worden ingevuld.

Bron: knb.nl