Nieuwe regels voor internationale erfenissen!

1074
Leestijd: 2 minuten

Op 17 augustus a.s. gaan er nieuwe regels in voor ‘internationale erfenissen’. Deze regels zijn afkomstig van de Europese erfrechtverordening. Er is sprake van een ‘internationale erfenis’ als u vermogen in het buitenland heeft, als één of meer van uw erfgenamen in het buitenland wonen of als u van plan bent in het buitenland te gaan wonen.

Vanaf dit moment is een Nederlands testament geldig in alle Europese landen (met uitzondering van Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland) en geldt het erfrecht van het land waar u woont op het moment van uw overlijden. U kunt wel afwijken van deze regel door een rechtskeuze in uw testament op te nemen.

Actie ondernemen voor 17 augustus?

Met een rechtskeuze kunt u tot 17 augustus a.s. vastleggen dat het erfrecht van toepassing is van het land waarvan u de nationaliteit heeft of het land waarin u woont op het moment dat u de rechtskeuze uitbrengt. Vanaf 17 augustus a.s. wordt deze keuze beperkt en kunt u alleen nog kiezen voor het land van uw nationaliteit.

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, maar woont u in Nederland en wilt u dat het Nederlandse recht van toepassing is op uw erfenis, dan is het in 2 gevallen belangrijk om voor 17 augustus a.s. een afspraak met ons te maken om een testament te maken waarin u kiest voor het Nederlandse recht:

  1. Als u in de toekomst weer naar het buitenland wilt verhuizen en u wilt dat het Nederlandse recht van toepassing blijft op uw erfenis. Vanaf 17 augustus a.s. is het namelijk niet meer mogelijk om, als u in het buitenland woonachtig bent en niet de Nederlandse nationaliteit heeft, voor het Nederlandse recht te kiezen.
  2. Uw partner en u verschillende nationaliteiten hebben en in de toekomst naar het buitenland gaan verhuizen.

Goed nieuws voor mensen met een tweede huis in het buitenland

Mensen met een tweede huis in het buitenland hoeven niet meer een apart testament te maken bij de buitenlandse notaris, zoals eerder vaak het geval was. Heeft u al een apart (aanvullend) testament gemaakt bij de buitenlandse notaris voor uw tweede huis, dan blijft dit testament geldig. Heeft u een buitenlands testament? Wellicht is het handiger om alles in een Nederlands testament te regelen. Maak een afspraak en wij helpen u graag verder!

Bron: Netwerk Notarissen