Mismatch op woningmarkt: huizenbezitters willen huren, huurders willen kopen

92
Woningmarkt
Leestijd: < 1 minuut

Volgens economen van De Nederlandsche Bank (DNB) is er bij 1,8 miljoen huishoudens sprake van een mismatch op de woningmarkt. Dat is een vijfde van het totaal aantal huishoudens. Veel mensen met een huurhuis zouden liever kopen en tegelijkertijd zijn er huizenbezitters die juist graag willen huren.

Liever kopen of liever huren

DNB heeft het onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat driekwart een koophuis financieel aantrekker vindt dan een huurhuis. Van de sociale huurders zou 31 procent liever kopen, en van de huurders in de vrije sector is dit maar liefst 49 procent. Huren in de vrije sector is namelijk relatief duur, geven de economen aan.

Maar: er is ook een grote behoefte aan huurwoningen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 14 procent van de huiseigenaren liever zou huren. Dat gaat dan vaak over oudere woningbezitters, terwijl jonge huurders liever willen kopen.

Mismatch wegwerken

Volgens DNB is het voor de economie belangrijk om deze mismatch weg te werken. ”Voor huishoudens is het prettig als ze kunnen wonen zoals ze graag willen. Dat leidt tot meer welzijn en daarmee tot welvaartswinst.”

De onderzoekers benoemen dat er meer huizen moeten worden gebouwd om het woningaanbod te vergroten. Daarnaast adviseert de centrale bank de fiscale voordelen voor kopen af te bouwen. Daarmee bedoelt DNB bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.

Als koop- en huurwoningen fiscaal gelijker behandeld zouden worden, zou het voor ouderen ook aantrekkelijker worden om te gaan huren. Dan komen er ook weer meer koopwoningen beschikbaar voor de jonge huurders die nu graag zouden kopen.