Instemming Tweede Kamer verbetering functioneren VvE’s

161
Wetsvoorstel wijziging VvE's
Leestijd: 2 minuten

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of op 0,5{40d2f85b5a5b3af856ace2849cf5d889f5617d562dd332ab0e4409c6d70afb07} van de herbouwwaarde van het appartementengebouw. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met het wetsvoorstel verbetering functioneren VvE’s.

Ook wordt de al bestaande wettelijke plicht voor de VvE tot het aanhouden van reservefonds verder ingekleurd. De reservering moet ook daadwerkelijk plaatsvinden door middel van het storten van gelden op een betaal- of spaarrekening, tenzij de eigenaren instemmen met een vervangende bankgarantie. Alleen als vier vijfde van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds om steeds per keer het onderhoud te betalen, hetgeen vooral bij kleine VvE’s zal spelen.

Lening aangaan

Het wetsvoorstel (34479) maakt het mogelijk dat een VvE ook leningen kan aangaan ten behoeve van het gebouw, bijvoorbeeld om de duurzaamheid te verhogen. Daarbij gaat gelden dat het aandeel van de appartementseigenaar in deze schuld bij overdracht van het appartement overgaat op de nieuwe eigenaar. De notaris zal in zijn brief aan het bestuur van de VvE dus ook de vraag moeten stellen of de VvE een lening is aangegaan als bedoeld in het wetsvoorstel.

Input KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zowel in vooroverleg als in consultatie gelegenheid gehad haar input op het wetsvoorstel te geven. Het ministerie nam de belangrijkste punten van de KNB daarbij over. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond bijvoorbeeld dat de notaris – ten behoeve van de akte van levering van een appartement – de omvang van het reservefonds of de leningen zou moeten controleren. De KNB heeft hierbij opgemerkt dat deze controle onmogelijk is omdat de notaris geen inzicht in de administratie en financiële middelen van de VvE heeft. Dit is aangepast in het nu aangenomen wetsvoorstel.

Voortgang

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 2018 van kracht worden.

Bron: KNB