Erfgenamen beter beschermen tegen onverwachtse schuld

172
Leestijd: 2 minuten

Uw ouders laten u een woning achter, maar wel met een enorme hypotheekschuld. Of er zijn nog andere schulden waarmee u wordt belast. Daar zit u niet op te wachten. Wat kunt u doen?

De afgelopen jaren zijn verschillende mensen in de financiële problemen gekomen door een onverwachtse schuld uit een erfenis. Vaak is men zich er niet van bewust een erfenis te hebben aanvaard, met zowel de lusten als de lasten. Dit moet in de toekomst worden voorkomen, vindt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij stuurde daarom een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om te voorkomen dat schulden uit een erfenis automatisch overgaan naar de erfgenamen als zij niet op tijd de erfenis verwerpen.

Hoe werkt het?

U kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen. Aanvaardt u, dan betekent dit dat u meteen over de gehele erfenis beschikt. Maar ook wordt u verantwoordelijk voor de afwikkeling van eventuele openstaande schulden. Dit heet ‘zuiver aanvaarden’. U kunt ook ‘beneficiair aanvaarden’. In dat geval worden via de kantonrechter eerst alle schulden vanuit de erfenis afgelost. Het bedrag dat netto overblijft ontvangt u. Uiteraard kunt u ook de gehele erfenis verwerpen. In dat geval ontvangt u niets, maar bent u ook niets verschuldigd. De nalatenschap komt na verwerping toe aan de kinderen van degene die verwerpt. Een eenmaal genomen besluit is onherroepelijk. Het is daarom belangrijk u goed af te vragen wat verstandig is.

Tijd telt

Er geldt een termijn voor het melden van uw keus. Verstrijkt deze termijn of neemt u spullen uit de erfenis mee naar huis binnen de meldingstermijn, dan wordt dat gezien als een zuivere aanvaarding. In het nieuwe wetsvoorstel staat echter dat een erfenis pas zuiver aanvaard is wanneer spullen uit de erfenis actief worden verkocht of op een andere manier actief aan de schuldeisers worden onttrokken. Ook kunt u als erfgenaam bij de kantonrechter een verzoek indienen voor ontheffing van een schuld, wanneer u niet van het bestaan ervan had kunnen weten. Zo wordt u beschermd tegen onverwachte schulden.

Wilt u weten hoe het er bij u voor staat? Wij vertellen u graag alles over erven en schenken. Neem contact op en we gaan met u in gesprek.