Het eigenwoningforfait, zo zit dat

152
eigenwoningforfait
Leestijd: 2 minuten

Heb je een eigen huis, dan krijg je bij je aangifte inkomstenbelasting te maken met het eigenwoningforfait, ook wel huurwaardeforfait genoemd. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe weet je hoeveel je moet betalen?

Belasting op je huis

Via het eigenwoningforfait betaal je belasting omdat je een eigen huis hebt. Het idee daar achter is als volgt: als je een eigen woning hebt, bouw je daar vermogen in op. Je zou je huis ook kunnen verhuren en daar extra inkomen uit kunnen halen. Iemand die een woning huurt, heeft die voordelen niet. Daarom betalen eigenaren van een huis extra belasting. Dat gaat in de vorm van het eigenwoningforfait: een bedrag dat je optelt bij je belastbare inkomen. Het eigenwoningforfait wordt ook wel huurwaardeforfait genoemd.

Berekening van het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning (WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken). Voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 is dat percentage in 2021 0,50%. Dat is overigens iets lager dan vorig jaar, toen was dat nog 0,60%. Voor woningen vanaf € 1.110.000 wordt gerekend met een percentage van 2,35%. De WOZ-waarde van je huis is de geschatte marktwaarde van je huis op 1 januari van het vorige jaar. De gemeente waar je woont stelt deze waarde vast. Doe je de aangifte inkomstenbelasting over 2020, dan geldt de WOZ-waarde op 1 januari 2019.

Een rekenvoorbeeld

Stel, de WOZ-waarde van jouw woning op 1 januari 2019 is € 250.000. Het eigenwoningforfait over 2020 dat je bij je belastbaar inkomen optelt is dan: € 250.000 x 0,006 = € 1.500. In 2021 is jouw eigenwoningforfait bij dezelfde WOZ-waarde lager, namelijk € 250.000 x 0,005 = € 1.250. Dit komt omdat het percentage in 2021 verlaagd is van 0,60% naar 0,50%.

Je eigenwoningforfait bij een verhuizing

Ga je in de loop van het jaar verhuizen van de ene koopwoning naar de andere? Bereken dan eerst voor allebei de woningen het eigenwoningforfait zoals in het rekenvoorbeeld. Dan bereken je welk deel van het jaar je in het ene huis gewoond hebt en welk deel van het jaar in het andere huis. Hierbij kijk je naar de datum van inschrijving op het adres. Heb je 1/6 deel van het jaar in huis 1 gewoond, dan neem je 1/6 van het eigenwoningforfait dat je berekend hebt van huis 1 en 5/6 van het eigenwoningforfait van huis 2. Die twee bedragen tel je bij elkaar op en dan heb je je eigenwoningforfait over dat jaar.