De notaris 2.0

1099
Leestijd: < 1 minuut

In deze tijd van digitalisering zal ook de civiele en bestuursrechtelijke rechtsgang gepaard gaan met een sterke digitalisering van de rechterlijke macht. Tijdens het Kwaliteit en Innovatie Congres in Rotterdam werd er door vele professionals uit de civiele en bestuursrechtelijke praktijk gediscussieerd over deze digitalisering en de wijzigingen in de proceswetgeving die daarvoor nodig zijn. De bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak.

In de praktijk betekent dit dat de papieren dossiers worden vervangen door digitale dossiers. Via een digitaal portaal kunnen rechters, advocaten en partijen dossiers inzien en de voortgang van de procedures volgen. Door deze aanpassingen kunnen procedures eenvoudiger en sneller verlopen. De rechtzoekende staat centraal en daarom blijft er wel een zitting. De wetgeving hieromtrent zal naar verwachting in de loop van dit jaar gereed zijn.

Notaris in de digitale wereld

Ook voor notarissen zal dit wijzigingen met zich meebrengen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkent de belangrijke invloed van digitalisering op juridische beroepen. Daarom zal het thema van het KNB-jaarcongres in oktober ‘Notaris in de digitale wereld’ zijn waarin de toekomstplannen, oftewel de beleidsvisie Notaris 2.0, voor het notariaat besproken worden.