Wijziging van boete bij ontbreken energielabel

116
Energielabel
Leestijd: < 1 minuut

In 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren in Nederland een energielabel ontvangen van de Rijksoverheid. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een woning is, en is ook bedoeld als stimulans om je woning milieuvriendelijker te maken. Wanneer het huis verkocht wordt en er ontbreekt een label, riskeer je een boete. De overheid heeft deze boetes vorige maand aangepast.

Het energielabel

Kopers kunnen aan het energielabel direct aflezen hoe milieuvriendelijk de woning is. Het energielabel bestaat uit de klassen A tot en met G. Hierbij staat klasse A voor zeer zuinig en klasse G voor zeer onzuinig. Dat is prettig voor kopers, want hoe zuiniger een woning, hoe lager bijvoorbeeld de energierekening. Momenteel is 90 procent van de verkopers in het bezit van een energielabel.

Huis verkopen

Wanneer een huis verkocht wordt, stelt de notaris een leveringsakte op. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper overgedragen. De notaris mag een leveringsakte voor een huis zonder energielabel wel passeren, maar moet zijn cliënt dan wel wijzen op een eventuele boete.

Nieuwe boetes

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vorige maand een nieuwe beleidsregel ingevoerd waarbij de hoogtes van de boetes zijn vastgesteld.

Wanneer een natuurlijk persoon een overtreding maakt, is de boete 170 euro. Bij een overtreding door een rechtspersoon is deze boete een stuk hoger, namelijk 340 euro. De laatstgenoemde boete is hoger omdat een rechtspersoon zich beroepsmatig bezighoudt met energielabels. Daarnaast is de draagkracht van een rechtspersoon groter en wordt de boete gezien als bruto bedrijfskosten, terwijl een natuurlijk persoon de boete uit netto-inkomsten moet betalen.