Belangrijk nieuws voor ondernemers met pensioen in eigen beheer

148
pensioen in eigen beheer
Leestijd: < 1 minuut

Per 1 januari 2017 zou het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) worden uitgefaseerd. Uit de nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is echter gebleken, dat ondernemers drie maanden extra respijt krijgen: ze mogen tot 1 april 2017 hun PEB uitfaseren en hebben zo dus meer tijd om alle benodigde stappen te zetten.

Wat betekent dit voor u?

U heeft tot uiterlijk 31 maart 2017 de tijd om het PEB premievrij te maken. Dan moet ook de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken tussen u en het eigenbeheerlichaam zijn vastgelegd aangepast zijn. Om zo’n aanpassing mogelijk te maken, is een aandeelhoudersvergadering nodig. Tijdens deze vergadering moeten de besluiten van de dga (u dus) en de eventuele andere aandeelhouders worden vastgelegd.

Deze stappen moeten tijdig worden gezet om te voorkomen dat de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken ineens fiscaal belast worden ter hoogte van de waarde van het economische verkeer. De drie maanden extra tijd geldt ook voor het terughalen van het extern verzekerde deel van een PEB naar het eigenbeheerlichaam.

In de periode van 1 januari 2017 tot 1 april 2017, kan het eigenbeheerlichaam nog optreden als toegelaten verzekeraar. Zo zou het ook nog mogelijk zijn dat in die drie maanden de opbouw van het PEB nog doorgaat. De minister van Financiën kan nadere regels stellen aan de opbouw en de afkoop van het PEB, zo staat te lezen in de nota van wijziging.

Het lijkt daarbij vooralsnog niet uitgesloten dat in deze periode de verdere opbouw van het PEB nog doorgaat. Volgens de nota van wijziging kan de minister van Financiën namelijk aan de verdere opbouw en de afkoop daarvan nadere regels stellen.

Wilt u weten wat wij notarieel voor u kunnen betekenen? Wij lichten het graag toe of neem contact op met uw pensioenadviseur.